Kationty mg/l Anionty mg/l
Sodík Na+ 1 642 Fluorid F 2,76
Draslík K+ 646 Chlorid Cl 323
Zinek Zn2+ 0,056 Síran SO42- 20 026
Hořčík Mg2+ 4 597 Hydrogenuhličitan HCO3 2 333
Vápník Ca2+ 451 Jodid I 0,488
Lithium Li+ 5,6 Bromid Br 2,0

Nedisociované součásti mg/l
Kyselina kŕemičitá H2SiO3 33,6
Celková mineralizace Zaječické hořké vody 31 292
pH Zaječické hořké vody při 25 °C 7,62
Osmotický tlak Zaječické hořké vody 1430 kPa
Zaječická hořká
Zaječická hořká

Balneologické zařazení Zaječické hořké vody

Zaječická hořká voda je takzvaná “pravá hořká voda”, nejčistší hořkosolný pramen. Tato pravá hořká voda sírano-hořečnatého typu obsahuje převážný podíl “hořké soli”. Hořká sůl (síran hořečnatý), se nazývá též epsomská sůl.

Ostatní hořké vody se dále dělí na nepravé hořké vody sírano-hořečnato-sodného typu a solanky. Ty obsahují glauberovu sůl a kuchyňskou sůl a jsou proto nevhodné pro dlouhodobé užívání.

Zaječická kyselka nebo kyselka Zaječice?

Zaječická hořká je často nesprávně nazývána “zaječická kyselka”. Zaječická ale přirozeně neobsahuje kysličník uhličitý, není perlivá, a proto není “kyselka”.

Zaječická kyselka. Nesprávný, ale často používaný název pro Zaječickou hořkou

Pojem “kyselka” se často pojí se Zaječickou hořkou vodou, lidé tuto vodu často vyhledávají pod názvem Zaječická kyselka. Je to ale nesprávné označení. Slovo kyselka ale v české terminologii minerálních vod značí vodu s významným obsahem volného kysličníku uhličitého, tedy vodu přirozeně perlivou. Zaječická hořká voda je voda jímaná studnicemi, vznikající za velmi složitého chemizmu v půdách mimořádně zvláštního složení a neobsahuje významné množství volného kysličníku. Jedná se o takzvanou “pravou hořkou vodu” s hlavním podílem Sedlecké soli, tedy síranu hořečnatého.

Zvláštnosti Zaječic a jejich okolí

Zaječice a jeho okolí náležejí k nejsušším oblastem v Čechách. Průměrné srážky zde dosahují jen 450 mm, v létě pak méně jak 300 mm. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8/5 °C. Převládajícím půdním typem je černozemě. Zaječice a okolí patří z orografického hlediska do Měrunické vrchoviny, která je součástí jihozápadní části Českého středohoří.

Teplému a suchému klimatu odpovídá i původní stepní vegetace, jež se v bohatých společenstvech ostrůvkovitě zachovala na Mostecku právě mimo jiné v okolí Zaječic.

V těchto téměř extrémních podmínkách je jímána pomocí mělkých studních Zaječická hořká voda – ryzí hořká voda, jež je svým obsahem hořčíku a síranových sloučenin ve světě ojedinělá a zvlášť cenná.

Ostatní pojmy pojící se k Zaječické hořké vodě

Sal de Sedlitz, Sal de Saidlitz, Sal de Sedlitz, Sedlitz Salt, Saischitzer Salz, Sedlitzer Salz, Zaječická kyselka, Zaječická minerální voda, Sedlitz Water, Sedlitz wasser, Zaječická minerálka, Očista střev Zaječickou hořkou vodou, Zaječická a dieta, Zaječická a obezita, Zaječická a detoxikace.